Nesten 130 søkte om forskningsmidler

Da søknadsfristen gikk ut ved midnatt 15. oktober hadde 126 prosjekter søkt om forskningsmidler fra DKNVS. Totalt 90 prosjekt kjemper om potten på kr 300.000 fra DKNVS’ Stiftelses forskningsfond, mens 26 unge forskere søkte om stipendmidler fra IK Lykkes fond på totalt kr 150.000.

Nå skal fagkomité på fire akademimedlemmer evaluere søknadene i en måneds tid. Komitéen innstiller til styret i DKNVS, som beslutter tildeling i styremøte 27. november.

Alle søkere vil få beskjed om resultatet innen 1. desember.