Hvorfor er det krig i Ukraina? 

Årsakene til at Russland gikk til krig mot Ukraina i 2014 –  og videre til en storskala invasjon i februar 2022 –  er omstridt og vekker sterke følelser.

I Kunnskapsbyen 29. mars kan du høre Lars Peder Haga fra Forsvarets Høgskole/Luftkrigsskolen gi noen forklaringer på hvorfor det er krig i Ukraina. Haga snakker om underliggende og utløsende årsaker som har blitt foreslått fra ulike sider, og tar utgangspunkt i noen allmenne forklaringer på hvorfor stater går til krig.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Seksjon for luftmakt og luftmilitært lederskap FHS/Luftkrigsskolen, og har en doktorgrad i sovjetisk historie fra NTNU. Fra 2011 har Haga arbeidet på Luftkrigsskolen, hvor han har undervist i nyere historie, internasjonal politikk, nasjonal krisehåndtering og luftmakt – med særlig vekt på luftmakt og teknologi. Haga forsker på russisk luftmakt og militærmakt.

Lars Peder Haga har sammen med Ole Jørgen Maaø utarbeidet Forsvarets nye doktrine for luftoperasjoner (2018) og bidro til Forsvarets fellesoperative doktrine (2019). Haga har også utviklet og forvaltet en rekke øvingsscenarier på skolens praksisarenaer.

Arrangementet i Kunnskapsbyen er gratis, men du må hente ut gratis Hooplabillett på forhånd: https://kb.hoopla.no/sales/event/bakgrunn

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret.