Akademiet 23. oktober: Konflikter og dilemmaer i det grønne skiftet.

Hvordan løser vi energikrisen når tiltakene går på bekostning av økologisk og biologisk bærekraft?

Med utgangspunkt i konflikter og dilemmaer i det grønne skiftet, presenterer NTNU-forsker Ivar Herfindal ved Gjærevollsenteret – senter for framtidsanalyser av naturmangfold, og Grete K. Hovelsrud, professor i miljøsosiologi, Nordlandsforskning/Nord universitet, sin vinkling av temaet.

Grete K. Hovelsrud er antropolog med bred og mangeårig erfaring fra forskning i Arktis. Hun vil snakke om Fosen-saken, men drar også inn andre eksempler i sitt foredrag. Hovelsrud er ekspert på tverrfaglige studier om sårbarhet og tilpasning til klimaendringer. Det å forstå hvordan lokale forhold påvirker oppfatninger om klimaendringer og evne til omstilling, er en sentral del av hennes forskningsarbeid.

Ivar Herfindal vil i sitt foredrag ta utgangspunkt i verdien av natur og hvordan vi måler dette opp mot andre verdier som blir vektlagt i beslutninger, i f.eks. utbygginger. Herfindals forskning fokuserer hovedsakelig på hvordan romlig og tidsmessig variasjon i miljøet påvirker individer og populasjoner.

Etter foredragene er det innvalgsmøte, hvor det blir klart hvem som får tilbud om medlemskap i DKNVS Akademi. Kun medlemmer kan delta på denne delen av møtet.  

Foto: NTNU og Nordlandsforskning.