Jury/scientific committee for Gunnerusprisen

Juryen/Scientific Committee for Gunnerusprisen består av fem medlemmer fra de skandinaviske landene og er oppnevnt for perioden 2016 – 2021. Komitélederen er norsk.

Det er styret i DKNVS sammen med en ekspertgruppe fra NTNU som foretar den endelige beslutningen basert på komiteens rangerte innstilling av kandidater.

 

Dette er jurymedlemmene

  • Professor Eivin Røskaft, NTNU. Komitéleder.
  • Professor Bengt Nordén, Chalmers University of Technology
  • Professor Susse Georg, Aalborg Universitet
  • Professor/direktør Tore Furevik, Universitetet i Bergen
  • Professor Thomas Elmqvist, Stockholm University
Her er Scientific Committee/jury for Gunnerusprisen. Fra venstre: Susse Georg, Bengt Nordén, Tore Furevik, Eivin Røskaft (komitéleder), Thomas Elmqvist