Fristen for å søke forskningsmidler og stipend gikk ut 6. april. Nå skal en tverrfaglig og hurtigarbeidende komité evaluere prosjektene og gi sin innstilling til styret i DKNVS, som endelig bestemmer hvem som får støtte. I år skal DKNVS dele ut til sammen 450.000 kroner. Har du søkt? Da får du svar i slutten av april.

Her kan du se hvilke prosjekt som fikk støtte i fjor.