Forskningsstøtte på 450.000 kroner

I år skal DKNVS dele ut 450.000 kroner i forskningsstøtte. Av dette er 150.000 kroner reservert studenter og unge forskere under 30 år i Trøndelag, finansiert av I.K. Lykkes Fond. Kroner 300.000 kommer fra DKNVS’ Stiftelses Forskningsfond, og kan søkes av alle fagdisipliner, uten aldersbegrensning.

Stipend kan søkes av studenter og unge forskere under 30 år i Trøndelag som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier.

Se kriterier og finn søknadsskjema. 

Forskningsfondet prioriterer forsknings- og formidlingsprosjekt som vanskelig lar seg realisere uten tilskudd fra DKNVS. Det gis ikke støtte til masteroppgaver. 

Se kriterier og finn søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 15. oktober.

Foto: Gerd Altmann, pixabay