Kun kvinner i ledelsen i Norges eldste vitenskapelige institusjon

Ellen Alm (49) er tilsatt som ny generalsekretær i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS. Hun starter i stillingen 2. mai. For første gang i Selskabets 263-årige historie består hele lederteamet av kvinner. 

Kjenner historien godt

Ellen Alm er utdannet historiker med arkeologi, pedagogikk og antikkens kultur i fagporteføljen. Hun kommer fra stillingen som førstebibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket, hvor hun i en årrekke har forvaltet Spesialsamlingene og dets personale. Spesialsamlingene er de antikvariske dokumentsamlingene etter DKNVS’ bibliotek. Alm kjenner dermed DKNVS’ historie godt.

Forsker på trolldomsprosesser

Ellen Alm er Tromsøværing og kom til Trondheim i 2004. Hun var ferdig med sin cand.philol. ved UiT i 2000, og jobbet fra 2001 som konservator ved Sør-Troms Museum på Trondarnes, med ansvar for museumsaktiviteten i Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy og Skånland. I 2003 ble hun autorisert konservator NMF.

Alm har publisert kronikker, artikler, forelest og laget utstillinger om ulike historiske tema, men har også forsket på 1500- og 1600-tallets trolldomsprosesser. Hun har blant annet utgitt en monografi om Trondheims siste heksebrenning i 1674.

Stillingen som generalsekretær er et åremål på 6 år, som kan forlenges med én eller flere perioder.

Kvinner i ledelsen

Med tilsettingen av Alm blir ledelsen i Norges eldste vitenskapelige institusjon hundre prosent administrert av kvinner. I dag ledes DKNVS’ styre av preses May Thorseth, med Asta Kristine Håberg som visepreses.

Sammen med den nye generalsekretæren håper preses Thorseth å gjøre DKNVS mer synlig.

– DKNVS er en garantist for vitenskapsformidling i egen by, men vi ønsker også å utvikle oss videre nasjonalt og internasjonalt gjennom å delta mer i offentlig diskusjon. Dette kan bety å etablere flere typer formidlingsarenaer, og søke nye samarbeidspartnere. Det er nok av oppgaver å ta fatt i for den nye generalsekretæren, sier Thorseth.

For den påtroppende generalsekretæren har kontakten med publikum og vitenskapelig formidling til ulike målgrupper alltid stått sentralt. Alm gleder seg til å gå fra samlingsforvaltning til selve sentrum for den vitenskapelige aktiviteten, ved å betjene organisasjonen, dets aktiviteter og medlemmene. – Jeg er både kry og stolt over å ha fått denne tilliten. Med den innsikten jeg har i de historiske samlingene etter DKNVS, vet jeg hvilken arv jeg forvalter etter de mange «høylærde» og markante personligheter i Trondheim by og det nordenfjeldske. Det skal bli en spennende reise å utvikle DKNVS videre, sier den nye generalsekretæren i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Ellen Alm.