Kunnskapsbyen 3. juli: Omvisning på Sølendet

Den tradisjonelle botaniske vandringen på Sølendet ved Røros arrangeres av Kunnskapsbyen, Røros Kommune og Statens naturoppsyn 3. juli.
Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap, der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisningen er ved botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, under ledelse av professor Asbjørn Moen.
Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg!
Arrangementet er gratis men krever at du tar ut billett via Hoopla.
Foto: Anette Grimsrud Davidsen