Jubileumsboken Æmula Lauri: DKNVS fra 1760-2010

Æmula Lauri er et vitenskapelig verk på engelsk, som retter seg mot et internasjonalt, akademisk publikum. Bokverket ble presentert til Selskabets 250-årsjubileum i 2010, men kom ut allerede høsten 2009.

Fire velrenommerte historikere står som forfattere:
Brita Brenna, Magne Njåstad, Håkon With Andersen og Astrid Wale.

Æmula Lauri består av fire deler:

  • Del I – fra 1760 til 1811. Denne første perioden av Selskabets historie tar utgangspunkt i det som kan kalles for kunnskapproduksjonens geografi, inkludert rom, sted og reiser og datidens nettverksarbeid. Skrevet av Brita Brenna, UiO.
  • Del II – fra 1810 til 1870. Ved inngangen til det nittende århundre stod Selskabet overfor en rekke utfordringer. Rollen som en foregangsorganisasjon for å fremme vitenskapen ble tydelig, og funksjonen som et slags forskningsråd med støtte til forskning ble styrket. En annen viktig dimensjon i perioden var forvaltningen av Selskabets samlinger, noe som til slutt førte til byggingen og opprettelsen av et museum. Skrevet av Magne Njåstad, NTNU.
  • Del III – fra 1870 til 1960. I forbindelse med opprettelsen av Selskabets museum endret virksomheten nok en gang karakter, nå i retning av en samlingsorientert og museumspreget aktivitet. Perioden var også preget av mange begivenheter i Trondheim, blant annet opprettelsen av NTH i 1910 og Norges Lærerhøgskole i 1922. Skrevet av Håkon With Andersen, NTNU.
  • Del IV – fra 1960-2010. Den store veksten innenfor forsknings- og utdanningssektoren i løpet av 1950- og 1960-årene skapte nye utfordringer for Selskabet. Skrevet av Astrid Wale, NTNU.

Boken koster kr 500

Porto kommer i tillegg om du vil ha boken tilsendt. Boken kan også hentes i Elvegata 17.