62 prosjekt kniver om 450.000 kroner

Da fristen utløp ved midnatt 4. april var det kommet inn 62 søknader om forskningsstøtte. Prosjektene søkte om hele 3,6 millioner kroner i støtte. Evalueringskomitéen må prioritere tøft for å fordele de 450.000 kr som er til rådighet.

Har du søkt? Du får svar 6. mai.