Priser til yngre forskere

DKNVS deler ut to vitenskapelige priser på kr 75.000 hver til yngre forskere innen humaniora og naturvitenskap årlig. Antall nominasjoner har de siste årene ligget på mellom 15 og 20.

I år fikk vi totalt 16 nominasjoner innen fristen, 9 innen humaniora og 7 innen naturvitenskap. Det er klasseledelsen i hhv. humanistisk og naturvitenskapelig klasse som evaluerer nominasjonene, og deretter innstiller til styret i DKNVS. Avgjørelsen blir tatt 27. november, og prisvinnerne offentliggjøres tett opp til den årlige «høytidsdagen» i DKNVS 1. mars 2024.