Omtale av tidligere vinnere av Gunnerusmedaljen

May-Britt Moser. Foto: Rita Elmkvist Nilsen/Kavli Inst. for Systems Neuroscience

May Britt Moser fikk Gunnerusmedaljen 2020.
Foto: Rita Elmkvist Nilsen/Kavli Inst. for Systems Neuroscience

Edvard Moser. Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience

Edvard Moser fikk Gunnerusmedaljen i 2020
Foto: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience

May-Britt Moser og Edvard Moser får Gunnerusmedaljen i 2020

Akademimedlemmene May-Britt Moser og Edvard Moser er tildelt Gunnerusmedaljen, som er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. Medaljen ble delt ut på DKNVS høytidsdag 28. februar 2020.

DKNVS var tidlig ute med å støtte forskningen til de to Nobelprisvinnerne, for allerede i 1999 mottok de hver sin vitenskapelige pris av selskapet. DKNVS er svært stolte over å ha gitt et bidrag til forskningen til May-Britt Moser og Edvard Moser.

Gunnerusmedaljen 2016 til Ernst Håkon Jahr

Styret i DKNVS har vedtatt å tildele Gunnerusmedaljen, Selskabets høyeste utmerkelse, til professor em. Ernst Håkon Jahr.
Jahr mottar Gunnerusmedaljen for hans mangeårige og fremragende forskning innen språkvitenskap.

Ernst Håkon Jahr er født 4. mars 1948 i Oslo. Han er norsk språkforsker med rundt 250 vitenskapelige publikasjoner innen språkhistorie. Jahr tok examen atrium i 1967 og ble cand. philol. i 1967 ved UiO. Han tok sin doktorgrad i 1984 ved UiT. Jahr ble æresdoktor i Poznan i Polen i 1995 og i Uppsala i 2009.

Jahr var vitenskapelig assistent ved UiO i perioden 1973-76, førsteamanuensis 1976-1998, professor ved UiT 1986-99, og fra 1999 professor ved Høgskolen i Agder. I perioden 2000-2007 var han rektor samme sted. Han ledet som rektor arbeidet med å bygge høgskolen opp til Universitetet i Agder. Fra august 2011 er han dekan for Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Ernst Håkon Jahr er preses i Agder Vitenskapsakademi (2002-).