Referat fra styremøter i DKNVS

2021

Foto av styret i DKNVS for 2020

Styret i DKNVS fra 1. januar 2020: Fra venstre varamedlem Øyvind Weiby Gregersen, visepreses Asta Kristine Håberg, styremedlem Berit Rian, preses May Thorseth, styremedlem Reidar Andersen, styremedlem Jostein Grepstad (leder naturvitenskapelig klasse), styremedlem Øystein Ekroll (leder humanistisk klasse). Styremedlem Anne Kristine Børresen kunne ikke delta på bildet. Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Se hele styrets sammensetning her. 

Styret i DKNVS med noen vara for perioden 2018-2020: Fra venstre bak: Reidar Andersen (styremedlem), Asta Kristine Håberg (vara for Grepstad), Ida Bull (preses), Anne Kristine Børresen (styremedlem), Jostein Grepstad (styremedlem). Fra venstre foran: Bjørn Torger Stokke (visepreses), May Britt Thorseth (styremedlem), Berit Rian (styremedlem), Øystein Ekroll (vara for Thorseth). Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Se hele styrets sammensetning her. 

DKNVS’ styre med vara for perioden 2015-2017. Fra venstre, bak: Håkon With Andersen, Solveig Bakken, Ida Bull, Berit Rian, Bjørn Torger Stokke. Fra venstre, foran: Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen, Knut Ove Eliassen, Randi Eidsmo Reinertsen. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.