Alzheimer og nye medisinske perspektiver

Hva er mild kognitiv svikt og demens i lys av vanlig aldring? Hvordan kan vi avdekke demens med bildediagnostiske metoder: magnetisk resonans tomografi (MR) og positronemisjons tomografi (PET)? Og;

Hva er siste nytt for å stoppe eller stanse utvikling av mild kognitiv svikt eller demens?

Foredragsholdere: Professor Asta K. Håberg, førsteamanuensis og overlege Rannveig S. Eldholm og professor Live Eikenes. De tre representerer Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, Geriatrisk avdeling og Klinikk for bildediagnostikk ved St.Olavs hospital.