Gunnerusforelesningene 2023: Kjernekraft som energikilde

Hvilken kunnskap har vi om kjernekraft nå? Og kommer vi utenom kjernekraft i energimiksen framover?

Vi har invitert to fagfolk til å diskutere temaet på årets Gunnerusforelesninger 2. mars:

  • Jan Emblemsvåg har engasjert seg i thoriumbasert kjernekraft. Han er professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU Ålesund.
  • Ole Christian Lind er professor ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), og snakker blant annet om farene ved kjernekraft.

Gunnerusforelesningene er gratis, men du må hente ut gratis hoopla-billett på forhånd. Programmet oppdateres.

Tid og sted: 

Torsdag 2. mars 2023 kl 1800
Trondheim Katedralskoles gamle festsal, 2. etasje (ikke heis).