Gunnerusprisen 2017 i bærekraft til Carl Folke

Professor Carl Folke mottok 19. oktober Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober.

Prisvinneren

Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholm Universitet, og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Han er en av stifterne av Stockholm Resilience Center og av Resilience Alliance, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av International Society for Ecological Economics.

Folke har universitetsgrader både i økonomi, administrasjon og biologi, med fokus på økologi. Han er innvalgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien og i US National Academy of Sciences.

Prisvinneren har vært miljørådgiver for regjeringen i Sverige. Han har samarbeidet med FN-organisasjoner på områder som biologisk mangfold, økosystemtjenester, vannforvaltning og bærekraftige byer.

Folke har deltatt i arbeidet med Millennium Ecosystem Assessment. Han har vært medlem av et stort antall vitenskapelige råd og komiteer, som National Center for Ecological Analysis and Synthesis i Santa Barbara, California, og for International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change.

Betydelige bidrag

Prisvinneren har gitt betydelige bidrag til bærekraft som vitenskapsområde og vurderes internasjonalt å være en av de viktigste forskerne i utformingen av dette nye forskningsfeltet.

I særdeleshet har han bidratt til å stimulere forskning for å forstå komplekse sosio-økologiske systemer. Han har vært en pioner i arbeidet med å få til fruktbar dialog og samvirke mellom samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap for å belyse de viktige bærekraftutfordringene samfunnet står overfor.

Prisvinner Folkes initiativ har ryddet ny mark på å forstå det dynamiske samspillet mellom menneske og natur, økosystemers funksjoner og tjenester, samt hvordan sosioøkonomiske forhold bidrar til å forvalte og ivareta økosystemers evne til å takle endringer, såkalt «resilience».

Prisvinneren har skapt tverrfaglige samarbeidsarenaer og bidratt til utviklingen av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning, senere også i næringslivet.

Viser vei

Forskningen hans understreker betydningen av levende systemer for samfunnsutviklingen på ulike nivåer. Den viser hvordan vi kan styre og forvalte med sikte på «resilience» i systemer der samfunn og natur samvirker. Arbeidene hans illustrerer dermed på en utmerket måte hvordan samfunnsmessig fremgang, velstand og velvære vil være avhengig av utviklingen i biosfæren.

Professor Folke har gitt et stort antall vitenskapelige foredrag som invitert ekspert på konferanser rundt i verden, i tillegg til offentlige foredrag, seminarer for politikere og intervju til media.

Folke ble i 1995 tildelt Pew Scholar Award in Conservation and the Environment. I 2004 fikk han Sustainability Science Award of the Ecological Society of America.

Professor Carl Folke er en høyst verdig vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2017. 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DP0-KC6D84Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Om Carl Folke

Professor Carl Folke var tidlig ute med å forske på bærekraft, sammenhenger i naturen og menneskenes rolle på jorden. Folke er vitenskapsdirektør i Stockholm Resilience Centre. Han leder også det verdensledende Beijerinstitutet for forskning på økologisk økonomi. Folke er medlem av det prestisjetunge Kungliga Vetenskapsakademien, og er blant verdens mest siterte forskere med en h-indeks på 120 i Google Scholar Citations og 71 i Web of Science.

Les om Carl Folke i NTNUs forskningsmagasin Gemini. 

Carl Folke, vinner av Gunnerusprisen 2017. Foto: M.Axellson, Azote

Carl Folke, vinner av Gunnerusprisen 2017.
Foto: M.Axellson, Azote.