Akademisesongen starter 25. september

Barne- og ungdomsårene er en viktig periode i livet for å legge grunnlaget for helse og livskvalitet. Dette snakker Unni Karin Moksnes om på høstens første akademimøte. Moksnes’ foredrag handler om forståelse av opplevelse av stress i ungdoms hverdagsliv, betydningen av mestringsressurser i sammenheng med psykisk helse, og livskvalitet sett i et helsepsykologi og folkehelseperspektiv.

Kveldens andre foredrag er ved Fredrik Jutfelt, som vil snakke om juks i publisert forskning. Ut over sin egen forskning om hvordan dyr er fysiologisk tilpasset miljøet sitt, har han vært aktiv i granskning av publisert forskning og har bidratt til at flere artikler, blant annet i Science, har blitt trukket på grunn av forskningsjuks.

Akademiet, 25. september kl 1900.

Sted: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

Fri adgang. Mingling for medlemmer etter møtet.

 

Foto Jutfelt: privat

Foto Moksnes: NTNU