Gunnerusforelesninger 3. mars kl 1800:

 

Norge og EU gjennom femti år

Integrasjon og globale utfordringer i norsk europapolitikk

Folkeavstemning om norsk tilslutning til EEC ble avholdt i september 1972. Resultatet ble et flertall på 53,5 prosent mot tilslutning. Valgdeltakelsen var på 79,2 prosent. Avstemningen var rådgivende og ikke politisk bindende, men etter tradisjonen fulgte Stortinget rådet fra folket. Spørsmålet ble behandlet på nytt i folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994. Også da sa flertallet nei til medlemskap. (Kilde: Wikipedia). 

 

Geir Ketil Almlid: Vest-europeiske stormakters rolle i norsk europapolitikk

Almlid vil trekke lengre historiske linjer, kanskje helt tilbake til 1950-tallet og frem til i dag. Hensikten er å diskutere hvilken rolle særlig Storbritannia og (Vest-)Tyskland har spilt og vil spille for norsk europapolitikk.

Erik Oddvar Eriksen: Norge og EU – fra interessefellesskap til skjebnefellesskap

Eriksen ønsker å få fram utviklingen etter 1994, den dype integrasjonen i EU og Norges stadig tettere forhold til og avhengighet av Unionen, også for å få gjort noe med de globale utfordringer.

Kveldens vertskap er May Thorseth, preses i DKNVS.

Geir Ketil Almlid er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord Universitet. Foto: Nord universitet. 

Erik Oddvar Eriksen er professor ved ARENA Senter for Europaforskning. Foto: ARENA

Mats Ingulstad er seniorforsker ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Ingulstad leder samtalen etter foredragene. Foto: NTNU

Foto av May Thorseth, preses i DKNVS. Fotograf: Thor NIelsen/DKNVS

May Thorseth er preses i DKNVS og professor i filosofi ved NTNU. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er en årlig foredragsserie som holdes tett opp til fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus.