Gunnerusforelesninger 2. mars 2023:

 

Kjernekraft – ingen vei utenom?

På Gunnerusforelesningene 2023 var «kjernekraft som energikilde» tema.

  • Hvilken kunnskap har vi om kjernekraft nå?
  • Kommer vi utenom kjernekraft i energimiksen framover?

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er en årlig foredragsserie som holdes tett opp til fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus.

Ole Christian Lind.  Foto: NMBU.

Jan Emblemsvåg. Foto: NTNU

Jostein Grepstad er styremedlem i DKNVS og professor em. ved NTNU. Han leder debatten etter foredragene. Foto: NTNU. 

May Thorseth er preses (styreleder) i DKNVS, og er kveldens vertskap. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.