okt
18
man
2021
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi
okt 18@19:00-21:00
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi

Høstens første ordinære akademimøte fokuserer på akademiets interne liv.

Filosof og professor emeritus Helge Høibraaten snakker om «Akademi, offentlighet og autonomi» og setter akademienes rolle inn et historisk perspektiv. 

Etter foredraget er det en spørsmål- og svarrunde.

Høibraaten vil forsøke å se på akademienes rolle innen rammen av vitenskap på den ene side, offentligheten på den andre. Møtet er digitalt og krever påmelding. 

Meld deg på og få påmeldingslenke.

Høibraaten har siden 1984 ledet Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU, et tverrfaglig forum for diskusjon av vitenskapene og deres forhold til etikk, estetikk og teknologi.

Han har særlig arbeidet med politisk filosofi og forholdet mellom filosofi og samfunnsteori, også kulturkritikk. I sin ungdom presenterte han for et norsk publikum Jürgen Habermas’ bok om offentlighetens historiske fremvekst og strukturendring i nytidens Europa. Det oppstod på 1700-tallet institusjoner og lokaler for diskusjon – «coffee houses», salonger o.l., samt tidsskrifter og aviser – som i stadig større grad åpnet seg for allmenheten. Her ble litteratur og kunst kritisk diskutert og i den forbindelse vokste blant annet romanen frem.

En slik kritisk prøvende holdning ble også anvendt på politikk og politiske prosesser rundt parlamentet, i perioden da parlamentarismen vokste frem i Storbritannia. Offentlighetens fremvekst var en del av opplysningen, og vitenskapen og dens kulturelle betydning utgjorde et viktig temafelt, jfr. Diderot og hans medarbeideres Encyclopédie.

okt
20
ons
2021
Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
okt 20@19:00-20:30
Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging

Kvikkeleireskred er vanlig i områder med marin leire, og når disse inntreffer i bebygde områder, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er det viktig å kartlegge hvor i grunnen kvikkleire finnes og ta hensyn til grunnforhold ved ulike typer byggeaktivitet. Foredraget tar for seg hva kvikkleire er, hvordan kvikkleireskred utløses og hvordan man kartlegger kvikkleire og fare for skred.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/kvikkleire

 

okt
23
lør
2021
Barneuniversitetet – Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog? , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
okt 23@12:00-12:30
Barneuniversitetet - Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog? @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog?

En meteorolog jobber med været. Han eller hun finner ut om det blir sol, regn, snø, storm eller lyn og torden. I foredraget blir du kjent med hverdagen til en meteorolog, og Kristian Gislefoss skal forklare hvorfor vi har det været vi har I Norge. Klimaet henger sammen med været, og klimaet er vær som endrer seg på lengre sikt. Det vil si at vi kanskje ikke får det samme været i Norge når du blir voksen som det vi har nå.

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og passer for skolebarn mellom seks og ni år. Foreldre og søsken kan besøke bibliotekets barneavdeling i mellomtiden. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://tfb.hoppla.no/sales/meteorolog

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Georg Armauer Hansen oppdaget leprabasillen for 150 år siden. På norsk vitenskapshistoriekonferanse i slutten av november kan du lære mer om oppdagelsen.

Kunnskapskalenderen

okt
18
man
2021
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi
okt 18@19:00-21:00
Akademiet: Akademi, offentlighet og autonomi

Høstens første ordinære akademimøte fokuserer på akademiets interne liv.

Filosof og professor emeritus Helge Høibraaten snakker om «Akademi, offentlighet og autonomi» og setter akademienes rolle inn et historisk perspektiv. 

Etter foredraget er det en spørsmål- og svarrunde.

Høibraaten vil forsøke å se på akademienes rolle innen rammen av vitenskap på den ene side, offentligheten på den andre. Møtet er digitalt og krever påmelding. 

Meld deg på og få påmeldingslenke.

Høibraaten har siden 1984 ledet Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU, et tverrfaglig forum for diskusjon av vitenskapene og deres forhold til etikk, estetikk og teknologi.

Han har særlig arbeidet med politisk filosofi og forholdet mellom filosofi og samfunnsteori, også kulturkritikk. I sin ungdom presenterte han for et norsk publikum Jürgen Habermas’ bok om offentlighetens historiske fremvekst og strukturendring i nytidens Europa. Det oppstod på 1700-tallet institusjoner og lokaler for diskusjon – «coffee houses», salonger o.l., samt tidsskrifter og aviser – som i stadig større grad åpnet seg for allmenheten. Her ble litteratur og kunst kritisk diskutert og i den forbindelse vokste blant annet romanen frem.

En slik kritisk prøvende holdning ble også anvendt på politikk og politiske prosesser rundt parlamentet, i perioden da parlamentarismen vokste frem i Storbritannia. Offentlighetens fremvekst var en del av opplysningen, og vitenskapen og dens kulturelle betydning utgjorde et viktig temafelt, jfr. Diderot og hans medarbeideres Encyclopédie.

okt
20
ons
2021
Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
okt 20@19:00-20:30
Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Inger-Lise Solberg: Kvikkleire: dannelse, skred og kartlegging

Kvikkeleireskred er vanlig i områder med marin leire, og når disse inntreffer i bebygde områder, kan det få alvorlige konsekvenser. Derfor er det viktig å kartlegge hvor i grunnen kvikkleire finnes og ta hensyn til grunnforhold ved ulike typer byggeaktivitet. Foredraget tar for seg hva kvikkleire er, hvordan kvikkleireskred utløses og hvordan man kartlegger kvikkleire og fare for skred.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/kvikkleire

 

okt
23
lør
2021
Barneuniversitetet – Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog? , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
okt 23@12:00-12:30
Barneuniversitetet - Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog? @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Kristian Gislefoss: Hva gjør egentlig en meteorolog?

En meteorolog jobber med været. Han eller hun finner ut om det blir sol, regn, snø, storm eller lyn og torden. I foredraget blir du kjent med hverdagen til en meteorolog, og Kristian Gislefoss skal forklare hvorfor vi har det været vi har I Norge. Klimaet henger sammen med været, og klimaet er vær som endrer seg på lengre sikt. Det vil si at vi kanskje ikke får det samme været i Norge når du blir voksen som det vi har nå.

Arrangementet er i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og passer for skolebarn mellom seks og ni år. Foreldre og søsken kan besøke bibliotekets barneavdeling i mellomtiden. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://tfb.hoppla.no/sales/meteorolog