sep
12
man
2022
Akademiet: Bioteknologi, etikk og abortlov , Trondheim katedralskoles gamle festsal
sep 12@19:00-20:30
Akademiet: Bioteknologi, etikk og abortlov @ Trondheim katedralskoles gamle festsal

Akademiet 12. september kl 1900

Velkommen til høstens første møte i DKNVS Akademi! Akademimøtene er gratis og åpne for publikum. Etter foredragene kan du stille spørsmål til foredragsholderne.

Berge Solberg:

Hva står etisk sett på spill fosterdiagnostikken?

Regjeringens nye abortutvalg har hatt sitt første møte. I utvalget sitter kveldens foredragsholder, professor i medisinsk etikk Berge Solberg.

I foredraget kommer Solberg til å snakke mest om hva som etisk sett står på spill  i fosterdiagnostikken – konsentrert rundt temaene funksjonshemming og foreldreskap. Men han vil også snakke om abortloven – sett fra fosterdiagnostikk-etikk-perspektivet.

Pepe Salvesen

Ny bioteknologilov. Vitenskap, etikk og politikk

Pepe (Kjell Åsmund) Salvesen er professor og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Han er klinikksjef ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital.

Salvesen vil snakke mest om ultralyd, men også om abort.

sep
21
ons
2022
Gunnerusprisen 2021: Prisutdeling , Frimurerlogen i Trondheim
sep 21@19:30-21:30
Gunnerusprisen 2021: Prisutdeling @ Frimurerlogen i Trondheim

Prisutdeling i Frimurerlosjen 21. september

Gunnerusprisen i bærekraft på 1 million norske kroner deles ut til den amerikansk-kinesiske professoren Jianguo Liu i Frimurerlosjen onsdag 21. september. Prisutdelingen er en del av konsertserien under Trondheim Kammermusikkfestival, og er også åpningskonsert for Hyfer framtidsfestival for kunst, kultur & vitenskap i regi av NTNU og partnere.

Professor Jianguo Liu er University Distinguished Professor ved Michigan State University i USA, hvor han har det prestisjetunge vervet «Rachel Carson Chair in Sustainability». Dr. Liu er også direktør ved Center for Systems Integration and Sustainability. Professor Liu er verdensledende innenfor arbeidet med å integrere økologi med andre fagfelt, som ulike samfunnsfag, fremgangsmåter og ulik teknologi som kan hjelpe oss med å forstå og fremme global bærekraft.

Lius vitenskapelige funn har bidratt til konkrete, positive miljøendringer, spesielt i Kina. Blant annet gjelder dette bevaringen av pandaer, bedre forvaltning av beskyttede områder og en tilnærmet revolusjon innenfor miljøvern i landet som har enorme følger for den globale bærekraften og arbeidet for å motvirke global oppvarming.

sep
22
tor
2022
Gunnerusprisseminaret , Rådssalen, NTNU
sep 22@09:00-11:00
Gunnerusprisseminaret @ Rådssalen, NTNU

Torsdag, 22. september kl 0900 – 1100, Rådssalen NTNU, Høgskoleringen 1

Professor Jianguo Liu er tildelt Gunnerusprisen i bærekraft for 2021. Prisen er på 1 million norske kroner, og deles ut av NTNU og DKNVS i fellesskap. Hør prisvinnerens foredrag på gratis seminar om bærekraft. Musikk ved Kirsti Huke og Bjørn Marius Hegge. 

Jianguo Liu:
Pandas, People and Planetary Sustainability

Dette er prisvinner Jianguo Liu sitt prisforedrag. Liu er University Distinguished Professor ved Michigan State University i USA, hvor han har vervet «Rachel Carson Chair in Sustainability». Dr. Liu er også direktør ved Center for Systems Integration and Sustainability. Professor Lius overordnede budskap er at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for å skille mellom menneskene og naturen. De to er uatskillelige, både på godt og vondt.

Francesca Verones:
How does a life-cycle approach help to address biodiversity impacts?

Francesca Verones er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Dr. Verones’ arbeid er knyttet til å utvikle modeller for påvirkning på akvatiske, marine og terrestriske økosystemer og biologisk mangfold. Menneskelig innvirkning på biologisk mangfold og økosystemer krever nye metoder for å vurdere, kvantifisere og differensiere omfanget og konsekvensene. Verones fokuserer på å fremme feltet livssyklusvurdering (LCA) for å forbedre og utfylle denne mye brukte vurderingsmetoden.

Elizabeth Barron:
Listening to the voices of sustainability

Elizabeth Barron er førsteamanuensis ved Institutt for geografi ved NTNU. Dr. Barrons forskningsinteresser handler i stor grad om å forstå ulike kunnskapssystemer for å håndtere utfordringer mellom mennesker og miljø innen bevaring og ressursforvaltning, alternativ økonomi og bærekraft. Hennes nåværende forskning handler om stedbasert bærekraftteori og praksis. Fra 2018-2021 er hun koordinerende hovedforfatter for en IPBES-vurdering om bærekraftig bruk av ville arter.

Panelsamtale ledet av Ruth Astrid Sæter

Paneldeltakere: Jianguo Liu, Elizabeth Barron, Francesca Verones og May Thorseth.

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Georg Armauer Hansen oppdaget leprabasillen for 150 år siden. På norsk vitenskapshistoriekonferanse i slutten av november kan du lære mer om oppdagelsen.

Kunnskapskalenderen

sep
12
man
2022
Akademiet: Bioteknologi, etikk og abortlov , Trondheim katedralskoles gamle festsal
sep 12@19:00-20:30
Akademiet: Bioteknologi, etikk og abortlov @ Trondheim katedralskoles gamle festsal

Akademiet 12. september kl 1900

Velkommen til høstens første møte i DKNVS Akademi! Akademimøtene er gratis og åpne for publikum. Etter foredragene kan du stille spørsmål til foredragsholderne.

Berge Solberg:

Hva står etisk sett på spill fosterdiagnostikken?

Regjeringens nye abortutvalg har hatt sitt første møte. I utvalget sitter kveldens foredragsholder, professor i medisinsk etikk Berge Solberg.

I foredraget kommer Solberg til å snakke mest om hva som etisk sett står på spill  i fosterdiagnostikken – konsentrert rundt temaene funksjonshemming og foreldreskap. Men han vil også snakke om abortloven – sett fra fosterdiagnostikk-etikk-perspektivet.

Pepe Salvesen

Ny bioteknologilov. Vitenskap, etikk og politikk

Pepe (Kjell Åsmund) Salvesen er professor og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Han er klinikksjef ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital.

Salvesen vil snakke mest om ultralyd, men også om abort.

sep
21
ons
2022
Gunnerusprisen 2021: Prisutdeling , Frimurerlogen i Trondheim
sep 21@19:30-21:30
Gunnerusprisen 2021: Prisutdeling @ Frimurerlogen i Trondheim

Prisutdeling i Frimurerlosjen 21. september

Gunnerusprisen i bærekraft på 1 million norske kroner deles ut til den amerikansk-kinesiske professoren Jianguo Liu i Frimurerlosjen onsdag 21. september. Prisutdelingen er en del av konsertserien under Trondheim Kammermusikkfestival, og er også åpningskonsert for Hyfer framtidsfestival for kunst, kultur & vitenskap i regi av NTNU og partnere.

Professor Jianguo Liu er University Distinguished Professor ved Michigan State University i USA, hvor han har det prestisjetunge vervet «Rachel Carson Chair in Sustainability». Dr. Liu er også direktør ved Center for Systems Integration and Sustainability. Professor Liu er verdensledende innenfor arbeidet med å integrere økologi med andre fagfelt, som ulike samfunnsfag, fremgangsmåter og ulik teknologi som kan hjelpe oss med å forstå og fremme global bærekraft.

Lius vitenskapelige funn har bidratt til konkrete, positive miljøendringer, spesielt i Kina. Blant annet gjelder dette bevaringen av pandaer, bedre forvaltning av beskyttede områder og en tilnærmet revolusjon innenfor miljøvern i landet som har enorme følger for den globale bærekraften og arbeidet for å motvirke global oppvarming.

sep
22
tor
2022
Gunnerusprisseminaret , Rådssalen, NTNU
sep 22@09:00-11:00
Gunnerusprisseminaret @ Rådssalen, NTNU

Torsdag, 22. september kl 0900 – 1100, Rådssalen NTNU, Høgskoleringen 1

Professor Jianguo Liu er tildelt Gunnerusprisen i bærekraft for 2021. Prisen er på 1 million norske kroner, og deles ut av NTNU og DKNVS i fellesskap. Hør prisvinnerens foredrag på gratis seminar om bærekraft. Musikk ved Kirsti Huke og Bjørn Marius Hegge. 

Jianguo Liu:
Pandas, People and Planetary Sustainability

Dette er prisvinner Jianguo Liu sitt prisforedrag. Liu er University Distinguished Professor ved Michigan State University i USA, hvor han har vervet «Rachel Carson Chair in Sustainability». Dr. Liu er også direktør ved Center for Systems Integration and Sustainability. Professor Lius overordnede budskap er at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for å skille mellom menneskene og naturen. De to er uatskillelige, både på godt og vondt.

Francesca Verones:
How does a life-cycle approach help to address biodiversity impacts?

Francesca Verones er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Dr. Verones’ arbeid er knyttet til å utvikle modeller for påvirkning på akvatiske, marine og terrestriske økosystemer og biologisk mangfold. Menneskelig innvirkning på biologisk mangfold og økosystemer krever nye metoder for å vurdere, kvantifisere og differensiere omfanget og konsekvensene. Verones fokuserer på å fremme feltet livssyklusvurdering (LCA) for å forbedre og utfylle denne mye brukte vurderingsmetoden.

Elizabeth Barron:
Listening to the voices of sustainability

Elizabeth Barron er førsteamanuensis ved Institutt for geografi ved NTNU. Dr. Barrons forskningsinteresser handler i stor grad om å forstå ulike kunnskapssystemer for å håndtere utfordringer mellom mennesker og miljø innen bevaring og ressursforvaltning, alternativ økonomi og bærekraft. Hennes nåværende forskning handler om stedbasert bærekraftteori og praksis. Fra 2018-2021 er hun koordinerende hovedforfatter for en IPBES-vurdering om bærekraftig bruk av ville arter.

Panelsamtale ledet av Ruth Astrid Sæter

Paneldeltakere: Jianguo Liu, Elizabeth Barron, Francesca Verones og May Thorseth.