feb
8
ons
2023
Torvet i Trondheim – hva forteller funnene fra utgravingene? , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 8@19:00-20:00
Torvet i Trondheim - hva forteller funnene fra utgravingene? @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Mellom 2015 og 2021 ble et enormt område med fredet grunn i middelalderbyen Trondheim undersøkt arkeologisk i forbindelse med rehabiliteringen av Torvet og gatene rundt.

Fram til bybrannen i 1681 lå området som ble undersøkt i utkanten av byen, hvor borgerne hadde sine åkre og hager og det foregikk en del industriell virksomhet. Etter brannen og Johan Caspar de Cicignons nyregulering av byen, ble Torvet etter hvert innlemmet i bykjernen utover på 1700-tallet. Under de arkeologiske undersøkelsene på Torvet, ble det avdekket spor som spenner fra området som først ble tørt land i løpet av eldre jernalder og frem til Torvet slik vi kjenner det i dag og som etter hvert ble realisert i løpet av 1900-tallet. De arkeologiske undersøkelsene har på Torvet ikke bare avdekket spor som kaster lys over noe av den tidligste bosetningen på Nidarneset, men en kontinuerlig utvikling av området fram til dagens nyrenoverte torg.

Julian P. Cadamarteri er arkeolog ved Norsk Institutt for kulturminneforskning

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/event/torvetitrondheim

nov
15
ons
2023
Arkeologiske skatter i matjorda? , Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek
nov 15@19:00-20:00
Arkeologiske skatter i matjorda? @ Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek

Berikelser, utfordringer og paradokser knyttet til privat metallsøking etter arkeologiske funn.

Metalldetektorhobbyen har blitt svært populær det siste tiåret. Jevnlige medieoppslag forteller om privatpersoner som gjør fine arkeologiske gjenstandsfunn med metalldetektor.

Museene og fylkeskommunene kan oppleve problemer med å håndtere strømmen av funn som leveres inn. Gjenstandene er stort sett funnet i matjorda på dyrka mark, der de har blitt rotet rundt av jordbruksmaskiner.

Dagens kulturminnelov er ikke rustet til å ta vare på arkeologiske gjenstander i matjorda.

Foredraget vil ta opp berikelser og utfordringer som den populære hobbyen skaper for norske arkeologer. Hvordan kan arkeologene samarbeide med de som går med metalldetektor for å ta vare på arkeologien i matjorda?

Foredragsholder: Dr. Caroline Fredriksen, NTNU. Fredriksen har nylig disputert på temaet ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Hent gratis hooplabillett

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Georg Armauer Hansen oppdaget leprabasillen for 150 år siden. På norsk vitenskapshistoriekonferanse i slutten av november kan du lære mer om oppdagelsen.

Kunnskapskalenderen

feb
8
ons
2023
Torvet i Trondheim – hva forteller funnene fra utgravingene? , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 8@19:00-20:00
Torvet i Trondheim - hva forteller funnene fra utgravingene? @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Mellom 2015 og 2021 ble et enormt område med fredet grunn i middelalderbyen Trondheim undersøkt arkeologisk i forbindelse med rehabiliteringen av Torvet og gatene rundt.

Fram til bybrannen i 1681 lå området som ble undersøkt i utkanten av byen, hvor borgerne hadde sine åkre og hager og det foregikk en del industriell virksomhet. Etter brannen og Johan Caspar de Cicignons nyregulering av byen, ble Torvet etter hvert innlemmet i bykjernen utover på 1700-tallet. Under de arkeologiske undersøkelsene på Torvet, ble det avdekket spor som spenner fra området som først ble tørt land i løpet av eldre jernalder og frem til Torvet slik vi kjenner det i dag og som etter hvert ble realisert i løpet av 1900-tallet. De arkeologiske undersøkelsene har på Torvet ikke bare avdekket spor som kaster lys over noe av den tidligste bosetningen på Nidarneset, men en kontinuerlig utvikling av området fram til dagens nyrenoverte torg.

Julian P. Cadamarteri er arkeolog ved Norsk Institutt for kulturminneforskning

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/event/torvetitrondheim

nov
15
ons
2023
Arkeologiske skatter i matjorda? , Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek
nov 15@19:00-20:00
Arkeologiske skatter i matjorda? @ Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek

Berikelser, utfordringer og paradokser knyttet til privat metallsøking etter arkeologiske funn.

Metalldetektorhobbyen har blitt svært populær det siste tiåret. Jevnlige medieoppslag forteller om privatpersoner som gjør fine arkeologiske gjenstandsfunn med metalldetektor.

Museene og fylkeskommunene kan oppleve problemer med å håndtere strømmen av funn som leveres inn. Gjenstandene er stort sett funnet i matjorda på dyrka mark, der de har blitt rotet rundt av jordbruksmaskiner.

Dagens kulturminnelov er ikke rustet til å ta vare på arkeologiske gjenstander i matjorda.

Foredraget vil ta opp berikelser og utfordringer som den populære hobbyen skaper for norske arkeologer. Hvordan kan arkeologene samarbeide med de som går med metalldetektor for å ta vare på arkeologien i matjorda?

Foredragsholder: Dr. Caroline Fredriksen, NTNU. Fredriksen har nylig disputert på temaet ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Hent gratis hooplabillett