Variert høst i DKNVS Akademi

Variert høst i DKNVS Akademi

Isfritt Arktis, Landslovjubiléet og en lang tradisjon med produksjon av minnemynt er tema for høstens akademimøter.

St. Olavs Orden til Helge Holden

St. Olavs Orden til Helge Holden

Hans Majestet Kongen har utnevnt Helge Holden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Holden mottar utmerkelsen torsdag 27. juni. Vi gratulerer!

Brannmur fjernet for publikasjoner

Brannmur fjernet for publikasjoner

Brannmuren for våre publikasjoner fjernes. Akkurat nå kan du lese Arild Stubhaugs gode bok om Selskabets historie – «Den lange linjen».

Kunnskapskalenderen