Gruppe V Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap

Innenlandske og utenlandske medlemmer

Aitken Stuart
Berg Nina Irene Gunnerud
Borge Lars-Erik
Bårdsen Gunnar
Christiansen Vidar
Cutter Susan L.
Dahl-Jørgensen Carla
Dale Britt
Engebrigtsen Ada Ingrid
Espnes Geir Arild
Forsberg Gunnel
Karlsen Asbjørn
Lein Haakon
Lillefjell Monica
Lund Ragnhild
Lundberg Anders
Rattsø Jørn Gisle
Setten Gunhild
Skolbekken John-Arne
Torvik Ragnar
Ytterhus Borgunn


Medlemmer over 70 år: 

Aase Asbjørn
Blaikie Piers Macleod
Førsund Finn R.
Holtedahl Lisbet
Howell Signe
Inman Robert P.
Jones Michael R. H.
Klausen Arne Martin
Oates Wallace
Sandmo Agnar
Strömholm Stig
Taylor Lance Jerome
Thonstad Tore