Gruppe V Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap

 

34 innenlandske og utenlandske medlemmer

Aitken Stuart
Berg Nina Irene Gunnerud
Blaikie Piers Macleod
Borge Lars-Erik
Bårdsen Gunnar
Christiansen Vidar
Cutter Susan L.
Dahl-Jørgensen Carla
Dale Britt
Engebrigtsen Ada Ingrid
Espnes Geir Arild
Forsberg Gunnel
Førsund Finn R.
Holtedahl Lisbet
Howell Signe
Inman Robert P.
Jones Michael R. H.
Karlsen Asbjørn
Klausen Arne Martin
Lein Haakon
Lillefjell Monica
Lund Ragnhild
Lundberg Anders
Oates Wallace
Rattsø Jørn Gisle
Sandmo Agnar
Setten Gunhild
Skolbekken John-Arne
Strömholm Stig
Taylor Lance Jerome
Thonstad Tore
Torvik Ragnar
Ytterhus Borgunn
Aase Asbjørn