Selskabets ledere og preseser

(før 1815 kalt visepreses)

Fra 1766 – 1899

 • Biskop Johan Ernst Gunnerus, 1766 – 1773
 • Biskop Ole Irgens, 1773 – 1780
 • Stiftsprost Christian Frederik Hagerup, 1780 – 1791
 • Biskop Johan Christian Schønheyder, 1791 – 1803
 • Biskop Peter Olivarius Bugge, 1804 – 1820
 • Statsråd Christian Krogh, 1820 – 1828
 • Kapellan Niels Stockfleth Schultz, 1829 – 1832
 • Greve Frederik Christoffer Trampe, 1832
 • Stortingsmann Christian Hersleb Horneman, 1833 – 1838
 • Rektor Frederik Moltke Bugge, 1838 – 1848
 • Sogneprest Fredrik Storm, 1848 – 1849
 • Rektor Frederik Moltke Bugge, 1849 – 1850
 • Biskop Hans Jørgen Darre, 1851 – 1855
 • Sogneprest, ordfører Christian Petersen, 1855 – 1865
 • Biskop Andreas Grimelund, 1866 – 1870
 • Biskop Hans Jørgen Darre, 1870 – 1872
 • Biskop Andreas Grimelund, 1872 – 1874
 • Sogneprest, stortingspresident Bernhard Ludvig Essendrop, 1874 – 1883
 • Overlærer Karl Ditlev Rygh, 1883 – 1897
 • Generalmajor Johannes Sejersted, 1897 – 1899

Fra 1899 til idag

 • Rektor Knud Henrik Holtermann Lossius, 1899 – 1902
 • Lege Bjarne Lysholm, 1903 – 1914
 • Overlærer, rektor Axel Sommerfelt, 1914 – 1926
 • Lege Halfdan Bryn, 1926 – 1933
 • Professor Ragnvald Iversen, 1933 – 1945
 • Professor Viggo Brun, 1946
 • Professor Ragnvald Iversen, 1946 – 1949
 • Professor Thorolf Vogt, 1950 – 1958
 • Professor Harald Wergeland, 1958 – 1965
 • Biskop Tord Godal, 1966 – 1973
 • Professor Sigmund Selberg, 1974 – 1981
 • Professor Grethe Authén Blom, 1982 – 1989
 • Professor Haakon Olsen, 1990 – 1995
 • Professor Peder Borgen, 1996 – 1999
 • Professor Karsten Jakobsen, 2000 – 2004
 • Professor Steinar Supphellen, 2005 – 2010
 • Professor Kristian Fossheim, 2011 – 2013
 • Professor Jan Ragnar Hagland, 2013
 • Professor Helge Holden, 2014 – 2016
 • Professor Ida Bull, 2017 – 2019
 • Professor May Thorseth, 2020 –