Dr. Kamaljit (Kamal) S. Bawa

Kamal Bawa er født i 1939 og tok sin doktorgrad ved botanisk avdeling, Punjab University i India i 1967. Han har siden arbeidet i USA. Dr. Bawa har innehatt Bullard og Cabot Fellowships ved Harvard University, og har vært Guggenheim Fellow og Pew Scholar i konservering og miljø. Idag er Bawa Distinguished Professor of Biology ved University of Massachusetts, Boston.

Blant Bawas mest betydningsfulle bidrag er opprettelsen av The Ashoka Trust for Research in the Ecology and the Environment  (ATREE), en ikke-statlig organisasjon viet til forskning, politisk analyse, og utdanning i India. Bawa har også grunnlagt Center for Interdiciplinary Studies in the Environment and Development (CISED) i Bangalore, India, og han har vært president i Association for Tropical Biology. Dr. Bawa har publisert mer enn 200 vitenskapelige artikler, og forfattet og redigert 11 bøker.

Kamal Bawa har brukt innsikten fra sitt arbeid med populasjonsbiologien hos tropiske skogstrær til å utforme strategier for bærekraftig bruk av skogsressurser og bevaring av store tropiske skogslandskap.

«Professor Kamaljit S. Bawas banebrytende forskning på populasjonsbiologi i tropisk skog har intet mindre enn revolusjonert vår tekning om økologien til, og evolusjonen av skogstrær. Bawas arbeid har dermed på en direkte måte forbedret våre muligheter til å bevare disse biotopene.

 

Bawas funn av uvanlige utbredelsesmønstre og tidligere ukjente pollineringsmekanismer for trær i tropisk skog har endret de rådende forestillinger om populasjonsbiologi, økologi og utvikling av ulike arter trær i tropisk skog.»

Les juryens begrunnelse her.