Gerhard Schøning

Gerhard Schøning var født 2.5.1722 på gården Skotnes i Buksnes herred i Lofoten, og døde 18.7.1780 i København.  Hans foreldre var landhandler og forpakter av kongetienden  Andreas Schøning (ca. 1680-1740) og Marta Ursin.  Han ble gift 1756 i Trondheim med Fredrikke Hveding.

Etter skolegang ved Katedralskolen i Trondheim,  dimittertes han i 1742 til Københavns Universitet hvor han i  1744 tok teologisk eksamen og 1748 magistergraden i filosofi.

I 1751 ble han utnevnt til å etterfølge sin venn Benjamin Dass som rektor ved Katedralskolen i Trondheim.  På turen opp til Trondheim hadde han følge med sin gode venn Peter Frederik Suhm.  Sammen innledet de et fruktbart vitenskapelig samarbeid.  Schøning skulle ta for seg Norges historie mens  Suhm skulle behandle Danmarks historie.

Den første tiden i Trondheim ble Schønings tilværelse forsuret av gamle lærere ved Katedralskolen og særlig av biskop Nannestad.  Men det ordnet seg helt da Gunnerus ble biskop i Trondheim.  I fellesskap la Gunnerus, Schøning og Suhm grunnen til Det Trondhjemske Selskab, som i 1767 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  Fra tiden i Trondheim har vi Schønings verk om Domkirken i Trondheim, et verk som stadig vekker interesse hos forskere.

I 1765 ble Schøning kallet til professor i veltalenhet og historie ved Sorø Akademi.  Han forlot Trondheim sammen med ekteparet Suhm, som flyttet til København.  I Sorø kom han i et fruktbart samarbeide med islendingen John Erichsen.  Fra Tiden i Sorø stammer Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse, 1769 og de to første bind av Norges Riges Historie, 1771-73.

Med kongelig understøttelse  gjorde han i årene 1773-1775  en antikvarisk reise i Norge.  Men reisen ble avbrutt da han i 1775 ble utnevnt til geheimearkivar.  Av de meget verdifulle opptegnelser fra Norges-reisen ble kun to hefter utgitt i 1778.  Men hans manuskript til fortsettelsen ble stadig brukt av senere lokalhistoriske forfattere og i 1910 ble hele beretningen om Trøndelag utgitt av Videnskabsselskabet.  En utgave foreligger også fra 1979-80.  Tegninger er utgitt i festskrift til Erling Gjone i 1968.

Sitt bibliotek som han hadde arvet etter Benjamin Dass og videre forøket, testamenterte han til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  Det er i dag grunnstammen til Gunnerusbiblioteket i Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Litteratur:

Halvdan Koht:  Schøning, Gerhard. – Norsk biografisk leksikon.  Oslo 1958, bind 13, s. 84-94.

Sv. Cedergren Bech (Ellen Jørgensen):  Schøning, Gerhard. – Dansk biografisk leksikon. København 1983, bind 13, s. 290-291.

H. Nissen: Skjebnen til noen av 1700-talls- bibliotekene i Trondheim; Gerhard Schøning. – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. 1993, nr. 1, s. 120-124.

H. Nissen [og] Birgitta Berglund: Pionerene som lærte oss Trondheimsfjorden. – Tronndheimsfjorden. Trondheim 2000, s. 293-310.