The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

Events calendar

Jan
23
Wed
2019
Svein Carstens: Et historisk blikk på medisinfaget @ Suhmhuset
Jan 23 @ 19:00 – 20:00

Svein Carstens: Et historisk blikk på medisinfaget

Humoralpatologisk medisin dominerte vestverdenens forståelse av sykdom og sykdommenes behandling fra ca. 500 år før Kristus til henimot slutten av 1800-tallet. Dette medisinske kunnskapsregimet bygget på en annen logikk en dagens biomedisinske kunnskapsregime, noe som blant annet medførte at legene var opptatt av andre aspekter ved sykdommene enn vi er i dag.