Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Gunnerusprisen

Vinneren annonseres i august

Les mer om prisen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Vi fremmer og formidler vitenskapen

Kunnskapskalenderen