The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

Events calendar

Jun
5
Wed
2019
Mette Bye: Utfordringer for Midtbyen – byvandring @ Oppmøte utenfor Vår Frue kirke
Jun 5 @ 18:00 – 19:00

Midtbyen i Trondheim opplever mange utfordringer, også hva angår byutvikling og kulturminnevern. Hvordan kan vi ivareta de bygnings- og kulturhistoriske kvalitetene til denne delen av byen, samtidig som det legges til rette for byutvikling? Hvilke områder er mest sårbare, og hvordan tenker byens vernemyndigheter om utfordringene og mulighetene for Midtbyen?

Bli med på en byvandring med byantikvar Mette Bye som veiviser.

Onsdagskveld i Prestegårdslåna – i Sagauka @ Prestegårdslåna på Melhus
Jun 5 @ 19:00 – 20:00
Onsdagskveld i Prestegårdslåna - i Sagauka @ Prestegårdslåna på Melhus

Sommerfest. Lånas gamle klær – og demokrati.

Jul
1
Mon
2019
Asbjørn Moen: Botanisk vandring på Sølendet @ Sølendet naturreservat
Jul 1 @ 12:00 – 13:00

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte kl. 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.

Arr. i samarbeid med Røros kommune, Statens naturoppsyn og Kunnskapsbyen.