The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and communicate science

Events calendar

Sep
24
Mon
2018
Trondheim Renholdsverks historie 1918 – 2018 @ Suhmhuset
Sep 24 @ 19:00
Trondheim Renholdsverks historie 1918 - 2018 @ Suhmhuset | Sør-Trøndelag | Norge

Trondheim Renholdsverks historie 1918 – 2018

Foredrag ved professor Svein Carstens, mandag 24. september 2018, Suhmhuset kl. 19.00.

Bystyret i Trondhjem vedtok i 1918 å opprette et kommunalt renholdsverk med formål å forbedre og sikre folkehelsen gjennom trygg, god og regelmessig renovasjon. Det ble da vedtatt å bygge et større anlegg på Sluppen, med pudrettfabrikk, svineoppdretteri, kokeri, forbrenningsovn, staller, verksted og redskapshus. Kildesortering ble innført allerede i 1920. Ut over 1940-tallet fikk man standardiserte avfallsbeholdere og søppelbil med skrutank og løftemekanisme. På 1950-tallet ble sortering og gjenvinning erstattet med åpne søppelfyllinger, som etterhvert fases ut etter at man i 1985 fikk forbrenningsanlegget på Heimdal og at gjenvinning og resirkulering igjen blir aktuelt. Historien om Trondheim Renholdsverk gir innsikt i en spennende og til nå lite studert periode i byens utvikling.

Professor Svein Carstens foredrag tar oss gjennom Trondheim Renholdsverks dramatiske historie fra utedotømming og svineavl, til et moderne miljøbevisst renovasjonsselskap.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte.

Arrangør: Trondhjems Historiske Forening.

Sep
29
Sat
2018
BARNEUNIVERSITETET – Kristian Overskaug: ….når en liten mus skal ut og gå…. @ Lavollen
Sep 29 @ 12:00 – 12:45

KUNNSKAPSBYEN

Forskningsdagene 2018

Oppmøte på Lavollen, Bymarka kl. 12.00

 Vi inviterer til Lavollen i Bymarka, for å lære mer om dyrs oppvekst. Dyre- og fugleunger møter en tøff virkelighet. Nå på høsten er det mulig å si noe om hvor mange av de dyra som ble født om våren som fortsatt er i live. Hva må til for at de skal overleve de første kritiske ukene og månedene, og hvordan læres de opp til å klare seg selv? Vi tar utgangspunkt i fugler og dyr som finnes i nærområdet – bever, ugler og jerv. Arrangementet avsluttes med servering av boller og saft i gulhuset på Lavollen.

For barn mellom seks og ti år. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

 Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen, og inngår i programmet til Forskningsdagene 2018.

VitenLunsj – Kristian Overskaug: Å overleve sin første sommer – dyras tøffe oppvekst @ Lavollen
Sep 29 @ 13:30 – 14:00

KUNNSKAPSBYEN

Oppmøte på Lavollen, Bymarka kl. 13.30

Oppveksten kan være tøff og utfordrende, både for mennesker og dyr. Kristian Overskaug gir oss innblikk i oppvekstforholdene for fugler og dyr som har tilhold i Bymarka. De dyra som nå, mot mange odds, har overlevd sin første sommer går gjerne en tøff vinter i møte. Hvor store sjanser har de små dyre- og fugleungene for å overleve sitt første leveår? Hvem og hva utgjør den største faren, og hvordan læres de opp til å håndtere de utfordringene som møter dem? Og hva kan vi mennesker gjøre for å legge til rette for at dyr og fugler i våre nære omgivelser skal ha best mulig sjanse til å leve opp?

 Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.