The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

 

 

 

 

We promote and disseminate science

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

We promote and disseminate science

Events calendar

Apr
21
Tue
2020
Senioruniversitetet – Anna Petersen: Klemenskirken i Trondheim @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Apr 21 @ 11:00 – 12:00
Senioruniversitetet - Anna Petersen: Klemenskirken i Trondheim @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Klemenskirken i Trondheim

v/ Anna Petersén, arkeolog

Forsker ved NIKU (Institutt for kulturminneforskning)

Funnet av Klemenskirken havnet i 2016 på det verdens-omspennende HERITAGE Dailly`s liste over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden. Hvorfor? Hva betyr funnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt?

Arr. er gratis for medlemmer av Senioruniversitetet Trondheim, ikke-medlemmer betaler kr. 100,-.

Apr
25
Sat
2020
Barneuniversitetet – Axel Christophersen: Bli bedre kjent med Lade-jarlene! @ Lade gård
Apr 25 @ 12:00 – 12:45

Barneuniversitetet

Axel Christophersen: Bli bedre kjent med Lade-jarlene!

Bli med på en vandring i Lade-jarlenes fotspor. Vi møtes på tunet til Lade gård, hvor vi blir tatt imot av representanter for dagens eiere. Arkeolog Axel Christophersen vil så fortelle om hvem de var, Lade-jarlene, som en gang for over 1000 år siden slo seg ned på denne halvøya i Trondheimsfjorden. Hvor kom de fra, hvorfor slo de seg ned akkurat på Lade og hvilken rolle spilte de da byen Trondheim vokste fram?

For barn mellom seks og ti år. Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

May
5
Tue
2020
Senioruniversitetet: Museumsbesøk Sverresborg Trøndelag folkemuseum @ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
May 5 @ 11:00 – 12:00
Senioruniversitetet: Museumsbesøk Sverresborg Trøndelag folkemuseum @ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Museumsbesøk Sverresborg Museum kl. 11