DKNVS skal dele ut to vitenskapelige priser til yngre forskere i 2022. Prisene er på 75.000 for hvert av områdene naturvitenskap og humaniora, og finansieres av I.K. Lykkes fond. Forslagsfristen for 2022 er nå utløpt. 

Krav til prisvinnere:

  • må være under 35 år ved utdelingen (gjelder fra 2022)
  • må være norsk eller utenlandsk forskere ved en norsk forskningsinstitusjon
  • må ha dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats
  • må ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Forslaget må støttes av to personer.

Bildet viser visepreses i DKNVS Asta Håberg sammen med prisvinner innen naturvitenskap 2021, Daniel S. Quintana. Foto: Thor Nielsen/DKNVS