Demokratiske dilemma i bygd og by

Demokratiske dilemma i bygd og by

Mandag 4. september – uka før valget – setter DKNVS og DNVA søkelyset på lokaldemokratiet og noen av utfordringene som kommune-Norge står overfor. Foto: Elin Iversen.

Kunnskapskalenderen