Når:
10. mars 2021@19:00-20:15
2021-03-10T19:00:00+01:00
2021-03-10T20:15:00+01:00
Hvor:
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Peter Egges plass 1
7011 Trondheim
Pris:
Gratis
Kontakt:
Merete Røskaft
99165427

Randi Bjørshol Wærdahl: Ville fugler og griske godseiere

Ingerd den eldre (Losna) mot Ingerd den yngre (Austrått)

I 1526 kom fru Ingerd Erlendsdotter i et brev til erkebiskop Olav Engelbrektsson med harde beskyldninger mot fru Ingerd Ottesdotter. I brevet ramser Ingerd Erlendsdotter opp all den (økonomiske) urett den yngre navnesøsteren skal ha begått mot henne gjennom flere år, og erklærer at navnesøsteren hadde gjort så mye galt og urett som en dannet kvinne kunne gjøre mot en annen. Kimen til striden mellom de to kvinnene finner vi i 1512, da Ingerd Ottesdotter arvet familiegodset Austrått etter faren og broren. De hadde stått i gjeld til Ingerd Erlendsdotter da de døde, men istedenfor å innløse gjelda tok Ingerd Ottesdotter tilbake eiendommene de hadde stilt som garanti, uten å ha rett til det og uten å betale kompensasjon.

I dette foredraget vil Wærdahl bruke konflikten mellom de to Ingerdene til å vise hvordan to av de mest ressurssterke kvinnene i senmiddelalderens Norge håndterte sine økonomiske interesser. I henhold til loven sto Ingerd Erlendsdotter som enke fritt til å råde for seg og sitt, men i Ingerd Ottesdotters tilfelle – hun ble først enke i 1523 – skulle man forvente at ektemannen spilte en aktiv og ledende rolle. Så enkelt var det selvsagt ikke.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/godseiere