Når:
29. september 2021@19:00-20:30
2021-09-29T19:00:00+02:00
2021-09-29T20:30:00+02:00
Hvor:
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Peter Egges plass 1
7011 Trondheim
Pris:
Gratis
Kontakt:
Merete Røskaft
99165427
Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT)

Sosiale forskjellar i helse er kjend, der folk i lågare sosiale lag har dårlegare helse og døyr i yngre alder. Dette er vist for mange ulike sjukdommar, men korleis er mønsteret ved opphoping av fleire, samtidige og kroniske helseplager (multimorbiditet)? Og korleis påverkar samspelet mellom sosial posisjon og multimorbiditet dødelegheita? Desse spørsmåla undersøkte Vinjerui i doktoravhandlinga si, som ho vil presentere i dette foredraget. Vidare vil ho peike på nokre utfordringar i handtering av multimorbiditet i helsevesenet slik det er utforma i dag.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/helse