Når:
3. mai 2022@09:00-15:30
2022-05-03T09:00:00+02:00
2022-05-03T15:30:00+02:00
Hvor:
Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Peter Egges plass 1
7011 Trondheim
Kontakt:
Merete Røskaft
99165427
Gerhard Schøning 300 år - Oppdagelsen av Trøndelag @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Gerhard Schøning 300 år – Oppdagelsen av Trøndelag

I 2022 er det 300 år siden historiker og grunnlegger av DKNVS Gerhard Schøning (1722-1780) ble født. Som rektor ved katedralskolen ble Schøning en sentral skikkelse i sin samtid i Trondheim. Sammen med historiker Peter Frederik Suhm og biskop Johan Ernst Gunnerus stiftet han i 1760 Det Trondhiemske Selskap, fra 1767 kjent under navnet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS).

Vi markerer 300-årsjubileet for Schønings fødsel med et seminar hvor vi ser nærmere på hans liv og virke, hans rolle som historiker og topograf, med et spesielt blikk på arbeidet med Norgesreisen i 1773-75 som er en viktig kilde til trøndersk geografi og historie.

Arrangementet er i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket.

Program

Kl. 09.00: Velkommen og åpning av seminaret ved avdelingsdirektør Sigurd Eriksson, NTNU Universitetsbiblioteket og preses May Thorseth, DKNVS

Kl. 09.15: Schønings virke som riksarkivar og arveoppgjøret etter hans død

Per-Olav Broback Rasch, NTNU Universitetsbiblioteket

Kl. 09.45: Schønings boksamling i Gunnerusbiblioteket

Alexander Lyngsnes, NTNU Universitetsbiblioteket

Kl. 10.15: Fra barndom i Lofoten via studier i København til pedagogisk virke i Trondheim

Ida Bull, Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU

Kl. 10.45: Kaffepause

Kl. 11.00: Schøning og Nidarosdomen – å beskrive det ubeskrevne

Øystein Ekroll, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Kl. 11.30: Schøning og stiftinga av Videnskapsselskapet i Trondheim

Rolv Nøtvik Jakobsen, vikarprest, dr. theol.

Kl. 12.00-13.00: Lunsj

Kl. 13.00: «Her er Qvindfolkene meget drivtige»

Synet på kvinners markedsrettede arbeid i Gerhard Schønings reiseskildringer

Maria Halle, Institutt for arkeologi og konservering, UiO

Kl. 13.30: Historie og nasjon hos Gerhard Schøning

Stian Bones, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT

Kl. 14.00: Kaffepause

Kl. 14.15: Schønings klimateorier

Jakob Maliks, Institutt for lærerutdanning, NTNU og Stein Johansen, NTNU Universitetsbiblioteket

Kl. 14.45: En reise til planeten Venus – Gerhard Schøning som science fiction-forfatter

Nils Voje Johansen, Matematisk institutt, UiO

Kl. 15.15: Avslutning – vel hjem!

Merete Røskaft, DKNVS

 

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/oppdagelsen