Nye medlemmer fra 1. januar 2020

I alt 50 medlemmer ble valgt inn i Det Kongelige Norske Selskabs Akademi høsten 2019, med status som medlemmer fra 1. januar 2020. Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett. Fullstendig oversikt over alle medlemmer kommer i 2019-årboka som blir klar i pdf-format til høytidsdagen 2020.

Se oversikt over alle medlemmene i DKNVS Akademi. 

Grupper

 

Klasse/gruppe I II III IV V VI VII VIII
Humanistisk Religion, idéhistorie, religionsvitenskap Psykologi og pedagogikk Språkvitenskap Sosiologi og statsvitenskap Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap Historie og arkeologi Litteraturvitenskap og estetiske fag
Naturvitenskapelig Matematikk Fysikk Kjemi Generell biologi Biokjemi, biofysikk, molekylær biologi Medisin Geovitenskap Teknologi

Humanistisk klasse

Etternavn Fornavn Gruppe Stilling Arbeidssted Født
Aksdal Bjørn VII Universitetslektor Norges Musikkhøgskole 1953
Alexiadou Artemis III Professor of English Linguistics Humboldt University & ZAS 1969
Andås Margrete Syrstad VI Postdoktor Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 1972
Bergsvik Knut Andreas VI Professor Universitetet i Bergen 1961
Bjørngaard Johan Håkon V Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU 1967
Borthen Kaja III Professor i språkvitenskap Institutt for språk og litteratur, NTNU 1972
Brandt Thomas VI Førsteamanuensis Institutt for historiske studier, NTNU 1971
Carstens Svein VI Professor NTNU 1953
Helbostad Jorunn Hege Lægdheim V Instituttleder Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU 1961
Holmesland Oddvar VII Professor Universitetet i Agder 1952
Ingulstad Mats VI Forsker Institutt for historiske studier, NTNU 1982
Jasinski Marek Thue VI Professor Institutt for historiske studier, NTNU 1958
Lujala Päivi V Professor University of Oulu 1975
Melve Leidulf VI Professor Universitetet i Bergen 1972
Nielsen May-Brith Ohman VI Professor Universitetet i Agder 1962
Nordfjærn Trond II Professor Institutt for psykologi, NTNU 1979
Rambø Gro-Renée III Professor Universitetet i Agder 1972
Romundstad Pål Richard V Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU 1965
Rønning Wenche Margrethe II Forsker Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU 1952
Selvik Randi Margrete VII Professor emerita Institutt for musikk, NTNU 1944
Slabakova Roumyana III Chair of Applied Linguistics, Professor II NTNU University of Southampton and NTNU 1957
Stang Margrethe Cecilie Molland VII Førsteamanuensis Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 1970
Sølvberg Astrid Margrethe II Professor Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU 1966
Vangsnes Øystein Alexander III Professor Institutt for språk og kultur, UIT Norges Arktiske Universitet 1968

 

Naturvitenskapelig klasse

Etternavn Fornavn Gruppe Stillng Arbeidssted Født
Aachmann Finn Lillelund V Professor Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU 1975
Aasmundtveit Knut Eilif II Professor Universitetet i Sørøst-Norge 1970
Ahlberg Elisabet III Professor Göteborgs Universitet 1950
Alsos Inger Greve IV Professor Tromsø Museum, UiT – Norges Arktiske Universitet 1968
Bjørkum Per Arne VII Senior rådgiver Equinor, NTNU, UiS 1952
Borgan Ørnulf I Professor Matematisk institutt, UiO 1950
Cabrera Maria Marta Molinas VIII Professor Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU 1968
Chen De III Professor Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU 1962
de Mello John C. III Direktør for nanoteknologi Institutt for kjemi, NTNU 1973
Flo Trude Helen V Professor IKOM, MH-fakultetet, NTNU 1972
Graae Bente Jessen IV Professor Institutt for biologi, NTNU 1965
Hassel Kristian IV Professor NTNU Vitenskapsmuseet 1972
Maystrenko Yuriy Petrovich VII Forsker Norges geologiske undersøkelse 1973
Meier Dennis Gerhard II Professor Institutt for materialteknologi, NTNU 1979
Olsbye Unni III Professor Universitetet i Oslo 1964
Omland Torbjørn VI Professor Universitetet i Oslo 1962
Pätzold Matthias Uwe VIII Professor Universitetet i Agder 1958
Randeberg Lise Lyngsnes VIII Professor NTNU 1974
Ringrose Philip Sefton VII Professor/Geoscientist Equinor, NTNU 1960
Selbach Sverre Magnus III Professor Institutt for materialteknologi, NTNU 1980
Spurkland Anne VI Professor Institutt for medisinske basalfag, Domus Medica, UiO 1960
Söderström Lars Gustav IV Professor emeritus NTNU 1954
Tranberg Anders II Professor Universitetet i Stavanger 1976
Wold Erlende Fornæss I Professor Universitetet i Oslo 1975
Østvær Paul Arne I Professor Universitetet i Oslo 1973
Åsvold Bjørn Olav VI Professor NTNU 1976