Gunnerusforelesningene 1. mars kl 1800:

Fortiden i våre hender.

Å forvalte kulturarven i  det 21. århundre.

 

2018 er det europeiske kulturminneåret. Vi har invitert lederne av de tre viktigste kulturarvsinstitusjonene i Norge til å snakke om utfordringene ved å ivareta og videreformidle kulturarven vår. Møt riksantikvar Jørn Holme, riksarkivar Inga Bolstad og  Nasjonalbibliotekets Aslak Sira Myhre på årets Gunnerusforelesninger i Katedralskolens Festsal 1. mars kl 1800.

Vi spør: Hvem har ansvaret for den immaterielle kulturarven og hvordan vil dette utvikle seg i århundret framover? Og hvordan skaper man engasjement for kulturarven i hele folket?

Kunsthistoriker og styreleder i Fortidsminneforeningen Margrethe C. Stang leder debatten etter innleggene.

Torsdag 1. mars kl 1800 i Katedralskolens Festsal, Munkegata 8, inngang fra  Erling Skakkes gate.

Festsalen ligger i en fredet bygning og er underlagt strenge regler for bruk. Antall sitteplasser er derfor begrenset. Dessverre ingen ståplasser. Gratis adgang. 

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er i tråd med arven etter DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus. I 2018 er det 300 år siden Gunnerus ble født.
Riksantikvar Jørn Holme. Foto: Julie Christine Krøvel, Riksantikvaren. 
Direktør Aslak Sira Myre, Nasjonalbiblioteket Foto: Nasjonalbiblioteket
Riksarkivar Inga Bolstad, Arkivverket Foto: Odd Amundsen
Kunsthistoriker Margrethe C. Stang, NTNU.  Foto: NTNU