jul
3
man
2023
Botanisk vandring på Sølendet naturreservat i Røros , Sølendet naturreservat
jul 3@12:00-14:00

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Bli med på omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, under ledelse av professor Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien.
Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.
Arrangementet er gratis men krever at du tar ut billett via Hoopla.
Arr. er et samarbeid mellom Røros kommune, Statens naturoppsyn og Kunnskapsbyen.
Foto: Anette Grimsrud Davidsen

 

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Norsk vitenskapshistorie-konferanse

Georg Armauer Hansen oppdaget leprabasillen for 150 år siden. På norsk vitenskapshistoriekonferanse i slutten av november kan du lære mer om oppdagelsen.

Kunnskapskalenderen

jul
3
man
2023
Botanisk vandring på Sølendet naturreservat i Røros , Sølendet naturreservat
jul 3@12:00-14:00

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Bli med på omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, under ledelse av professor Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien.
Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.
Arrangementet er gratis men krever at du tar ut billett via Hoopla.
Arr. er et samarbeid mellom Røros kommune, Statens naturoppsyn og Kunnskapsbyen.
Foto: Anette Grimsrud Davidsen