Onsdag 10. mars kl. 13.15–17.15 Gamle Festsal Trondheim Katedralskole

Det engelske bokverket til jubileet, som kom ut allerede høsten 2009, er utgangspunktet for et åpent seminar. Bak verket Æmula Lauri står fire velrenommerte historikere som forfattere: Brita Brenna, Magne Njåstad, Håkon With Andersen og Astrid Wale. Verket er studert av nordiske fagfolk, som vil være hovedinnledere på seminaret. Arrangementet er åpent for publikum og vil foregå på nordiske språk.

Medvirkende:
Leder av bokkomiteen Knut Ove Eliassen

Medvirkende forskerere
Jenny Beckman, Sverige
John Peter Collett, Norge
Thomas Bredsdorf, Danmark

Program:
13.15 – 13.30  Åpning og innledning ved leder av bokkomiteen, professor Knut Ove Eliassen
13.30 – 14.15  Sesjon om eldste periode. Innledning ved professor Thomas Bredsdorf, Danmark
14.30 – 15.15  Sesjon om midtre periode. Innledning ved forsker Jenny Beckmann, Sverige
15.30 – 16.15  Sesjon om siste periode. Innledning ved professor John Peter Collett, Oslo
16.15 – 17.15  Plenum – innledere, forfattere og kommentarer og spørsmål fra deltakere.
17.15    Avslutning