Vinner av Selskabets minnemedalje i gull

Astrid Aasen vinner av DKNVS minnemedalje i gull 2016

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand og i tråd med Selskabets formål og idealer.

Styret i DKNVS har for 2016 vedtatt å tildele Minnemedaljen i gull til Astrid Aasen, Inderøy.

Astrid Aasen er opprinnelig utdannet som lærer, men tok fra 1983 over melkeproduksjonsgården Gangstad på Inderøy og ble bonde. På 90 – tallet startet hun opp å foredle egne produkter på basis av melkeproduksjonen. Det krevde pågangsmot, gjennomføringsvilje og politiske evner å få satt dette ut i livet. Da Astrid Aasen sammen med ektemannen Perry Frøysadal planla gårdsysteriet måtte dette skje i dialog med landbruksorganisasjonene og Meierisamvirket.

Gangstad Gårdsysteri ble åpnet i juni 1998, samme dag som Den Gyldne Omvei ble etablert. Det var den gang det første autoriserte gårdsysteriet for kumelk i Norge. Høy kvalitet på produktene har over flere år gitt Gangstad Gårdsysteri mange priser i nasjonale konkurranser. Gangstad er også viden kjent på grunn av det vakre gårdstunet der Astrid tar imot flere tusen besøkende hvert år.

Parallelt med at Gangstad Gårdsysteri har vokst i volum og omsetning, har Astrid Aasen vært en drivkraft i utviklingen av Den Gyldne Omvei på Inderøya. Hennes entusiasme og virkekraft har bidratt til å øke kvaliteten på produktene og opplevelsene som finnes på Inderøya. I dag framstår Den Gyldne Omvei som et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom reiseliv, lokalmat, kulturopplevelser og et bærekraftig og moderne landbruk.