Frimerke fra jubileumsåret 2010

Posten Norge hedret DKNVS’ jubileum i 2010 med å utgi et eget frimerke med Selskabets store segl og gamle bygning på Kalvskinnet som motiv.

Jubileumsfrimerket i 2010 understreker DKNVS’ betydning for norsk vitenskap gjennom 250 år.

Frimerke for web