Nyere publikasjoner

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter utkom med sitt første nummer allerede i 1761, og har siden da blitt utgitt i en ubrutt serie. Med ca. 25 års intervaller har det opp gjennom årene blitt gitt ut register over publiserte artikler både i DKNVS’ Skrifter og DKNVS’ Forhandlinger (i dag DKNVS’ Årbok). Det siste registeret, som omfatter perioden 1977-2001, ble i 2005 publisert i DKNVS’ Meddelelser No. 1.

Her er oversikt over de siste års Skrifter:

2015:
1. Ivar Aasen ute og heime – om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen (Hagland, J. R. & Wetås, Å. Ed.).
2. Beslag til høvrer (alias selbågar eller mankestole) fra vikingtiden – Form, funksjon og symbolspråk (A. Dybdahl).
3. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år (Austrheim, G, Hjelle, K, Sjögren, P, Stene, K. & Tretvik A. M (red.)).
4. Painful Heritage – Studies in the Cultural Landscape of the Second World War (Jasinski, M. E. & Sem, L. (Ed.)).

2014:
1
. Ida Bull, Knut Ove Eliassen, Merete Røskaft, Steinar Supphellen (red.):
Trondheim 1814
2. Byen og Kunnskapen (Ed. Røskaft, M.)
3. Festskrift for professor Johan Skule Høyre (Ed. Olaussen, K.)

2013:
1.
 Reichelt, Yngvar: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer, SIC NOS : NON NOBIS
2. Hogstad, Olav: Fattening strategies and social status in Willow Tits Poecile montanus during the non-breeding season: support for the optimal bod mass hypothesis
3.  
Maison, L., Talas, S. & Wittje, R. Shaping European university heritage Past and possible futures

2012:
1.
Sørensen, O.J.:  I bjørnens spor. Kunnskapsstatus, biologi og historie

2011:
1.
Tor Erik Jenstad og Lars S. Vikør (redaktørar): Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.
Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects
2.
Rolv Nøtvik Jakobsen (Editor): Aspects of Johan Ernst Gunnerus’ life and work
3. Thyra Solem:Vegetation history of Ropphaugen in Budalen, Midtre Gauldal, Central Norway
with additional information from non pollen palynomorphs (NPP)

4. Helge Holden og Kristian Overskaug (redaktører): Høydepunkter i Skrifter og Forhandlinger. 
     Et utvalg artikler fra perioden 1761-2011.

2010:
1.
Otto Lohne, Jon Anders Risvaag, Pål Ulseth, Jardar Lohne: The Mint in the Nidaros Archbishop´s Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510)

2009:
1.
Borgen, P.: Veg Utenfor Allfarvei

2008:
1. Clark, S., Gesztesy, F., & Zinchenko, M.:  Borg-Marchenko-type Uniqness results for CMV Operators.
2. Lindqvist, P.: On the Time Derivative in a Quasilinear Equation.
3. Dalen, A., Hagland, J. R., Hårstad, S., Rydving, H., Stemshaug, O.: Trøndersk språkhistorie.
Språkforhold i ein region.
4. Langvik-Johannessen, K.: Det syd-nederlandske drama. Den skjulte tradisjon i Europas
teaterhistorie.

2007:
1. Birgitta Berglund: Alstahaug på Helgeland 1000-1750. Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv.
2. Olav Hogstad: Population dynamics and breeding biology in three Turdus species during 40 years in a subalpine birch forest.

2006:
1. Jan Ragnar Hagland (red.): Regional språkhistorie. Foredrag holdt ved DKNVS’ seminar 14.-15.
oktober 2005.
2. Olav Hogstad: Biogeographical patterns and reproductive traits in the woodpeckers.
3. Fritz Gesztesy & Helge Holden: Local conservation laws and the Hameltonian formalism for the
Toda hierarchy revisited
4. Øystein J. Rødseth:  a) Sumsets Mod ρ (side 1-10).  b) On Freiman’s 2.4-Theorem (side 11-18).

2005:
1. Einar Kringlen: Psykiatriens stilling og framtid.
2. Ian D. Hodkonson: Adaptations of invertebrates to terrestrial Arctic envoronments.
3. Kristian Seip & Johannes Skaar: An extremal Problem related to negative Refraction.

2004:
1. Torbjørn Alm & Charles Nelson: Exotic drift-seeds in Norway
2. Steinar Supphellen (red.): Nytt søkelys på Olav Engelbrektsson. Foredrag holdt ved DKNVS’
seminar 11.-12. oktober 2003.
3. Kristian Overskaug: Population composition and species turnover in the bird fauna in the Trondheim area, central Norway, 1860-2000.
4. Geirr Wiggen: Språkkulturen i Christianias beaumonde.
5. Ragnhild Johanne Rensaa: Two results on Slit Mapping Functions.

DKNVS’ Meddelelser

Denne publikasjonsserie har et varierende innhold og er et forum for manuskripter som ikke egner seg for Skrifter, men som likevel vurderes å være av interesse for Selskabets medlemmer og eventuelt for en større allmennhet. Hittil er følgende nummer utgitt:

No. 1. Indeks over DKNVS’ Skrifter og Forhandlinger 1977-2001.
(Sammenstilt av Monica Aase, 2005).
No. 2. Informasjonsbrosjyre om DKNVS’ Skrifter. (2006).
No. 3. Allmenninger og Sameier. Foredrag holdt ved DKNVS’ seminar 27. april 2006 i samarbeid mellom DKNVS og Thomas Angells Stiftelser. (2007).
No. 4.  Høringsuttalelser vedr. 1) NOU 2006:19 Akademisk frihet.
Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. 2) Utkast til forskrift gitt i medhold
av lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning. (2007, online)
No. 5.  DKNVS’ Statutter. (2007).
No. 6.  DKNVS’ Statutter og Reglementer. (2007).
No. 7.  DKNVS’ Overordnet strategiplan 2010 – 2010
No. 8.  DKNVS Matrikkel 1960 – 2010
No. 9.  DKNVS mot 2020 Strategidokument