Jubileumsbok: Æmula Lauri

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs historie 1760 – 2010:

Æmula Lauri,  er et vitenskapelig verk på engelsk og retter seg mot et internasjonalt akademisk publikum.

Boken er delt opp i fire deler:

Del I – fra 1760 til 1811 er skrevet av Brita Brenna, UiO. Denne første perioden av Selskabets historie undersøkes med utgangspunkt i det som kan kalles for kunnskapproduksjonens geografi, herunder rom, sted og reiser og datidens nettverksarbeid.

Del II – fra 1810 til 1870 er skrevet av Magne Njåstad, NTNU Ved inngangen til det nittende århundre stod Selskabet overfor en rekke utfordringer. Rollen som en foregangsorganisasjon for å fremme vitenskapen ble tydelig og funksjonen som et slags forskningsråd med støtte til forskning ble styrket. En annen viktig dimensjon i denne perioden var forvaltningen av Selskabets samlinger og førte til slutt til byggingen og opprettelsen av et museum.

Del III – fra 1870 til 1960 er skrevet av Håkon With Andersen, NTNU. I forbindelse med opprettelsen av Selskabets museum endret virksomheten nok en gang karakter, nå i retning av en samlingsorientert og museumspreget aktivitet. Perioden var også preget av mange begivenheter i Trondheim, bl. a. opprettelsen av NTH i 1910 og Norges Lærerhøgskole i 1922.

Del IV – fra 1960-2010 er skrevet av Astrid Wale, NTNU. Den store veksten innenfor forsknings- og utdanningssektoren i løpet av 1950- og 1960-årene skapte nye utfordringer for Selskabet. Boka vil være tilgjengelig fra primo september.

Akademi-medlemmer kan bestille den hos DKNVS ved telefonhenvendelse eller på vår mailadresse post@dknvs.no. Medlemsprisen er kr 500, -. Boka kan hentes hos oss. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

aemula_lauri_framside