Den lange linjen Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim

Denne boken av Arild Stubhaug er en populærvitenskapelig presentasjon av den 250 år lange historien til Norges første vitenskapsselskap og dermed også en framstilling av den lange linjen i norsk vitenskapshistorie.

Boken utgis av Akademika forlag

den_lange_linjen_framside