Referat fra styremøter i DKNVS

DKNVS’ styre med vara for perioden 2015-2017. Fra venstre, bak: Håkon With Andersen, Solveig Bakken, Ida Bull, Berit Rian, Bjørn Torger Stokke. Fra venstre, foran: Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen, Knut Ove Eliassen, Randi Eidsmo Reinertsen. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.