Referat fra styremøter i DKNVS

Styret i DKNVS med noen vara for perioden 2018-2020: Fra venstre bak: Reidar Andersen (styremedlem), Asta Kristine Håberg (vara for Grepstad), Ida Bull (preses), Anne Kristine Børresen (styremedlem), Jostein Grepstad (styremedlem). Fra venstre foran: Bjørn Torger Stokke (visepreses), May Britt Thorseth (styremedlem), Berit Rian (styremedlem), Øystein Ekroll (vara for Thorseth). Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Se hele styrets sammensetning her. 

DKNVS’ styre med vara for perioden 2015-2017. Fra venstre, bak: Håkon With Andersen, Solveig Bakken, Ida Bull, Berit Rian, Bjørn Torger Stokke. Fra venstre, foran: Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen, Knut Ove Eliassen, Randi Eidsmo Reinertsen. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.