Finansutvalg

DKNVS opprettet fra mai 2010 et permanent finansutvalg som har følgende mandat:

Utvalget skal arbeide for å styrke Selskabets økonomi og for å finansiere spesielle prosjekt og tiltak som Selskabets Styre vedtar.  Utvalget retter sitt arbeid særlig mot næringsliv, frie institusjoner og organisasjoner og mot private givere, og vurderer nye tiltak som kan bli aktuelle.  Utvalget fungerer som strategisk rådgiver for Styret i saker som gjelder finansielle vurderinger, og forutsetter å bli holdt løpende orientert om Selskabets økonomiske drøftinger mot departementet og offentlige finanseiringskilder.
Utvalget samarbeider med Styret ved at Styrets ordfører for økonomiske saker innkalles til utvalgets møter, generalsekretæren deltar som sekretær i utvalgets møter, og utvalgets leder innkalles til Styrets møter med talerett.

Fra mai 2013 er følgende medlemmer av Finansutvalget:

Joar Grimsbu
Trond Brekke
Trond Lykke
Berit Rian
Oddvar Sørtømme
Paul Hjelm-Hansen
Lars Tvete

Styret kan utvide utvalget i løpet av perioden.