omslag-meddelelser-11web

Ny strategi og handlingsplan

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs styre har 14. januar 2015 vedtatt et nytt strategi og måldokument for perioden 2015-2020 og en ny handlingsplan for perioden 2015-2016.

Dokumentene kan lastes ned her.