Mandag 10. desember

Møte kl. 19 i Festsalen, Trondheim Katedralskole

Meddelelse av Heidi Solstad, NTNU:
Furu er mer enn furu: Lappfuru og skogfuru – to underarter med ulike innvandringsveger- og perioder til Skandinavia?

Forelesning av Gunnar Bårdsen, NTNU:
Kan økonomar spå om framtida?