Mandag 15.oktober

Møte kl. 19 i Festsalen, Trondheim Katedralskole

Meddelelse av Thor Harald Ringsby, NTNU:
Om gråspurv og DKNVS – støttet zoologisk forskning

Foredrag av Toril Aalberg, NTNU:
Gjør mediene oss velinformerte? En komparativ analyse av nyhetstilbud og befolkningens kunnskapsnivå.