Høytidsmøtet Erkebispegården

Erkebispegården vinter copyFredag 12. mars kl. 18.00
Erkebispegården

DKNVS’ årlige høytidsmøte holdes i nære tilknytning til fødselsdagen til Selskabets fundator, biskop
Johan Ernst Gunnerus. Dette høytidsmøtet har lange tradisjoner som årsmøte for medlemmene i DKNVS’ akademi med inviterte gjester.

Protektor H. M. Kongen har tilsagt sitt nærvær. Jubileumsforedrag ved visepreses i Royal Society, London, professor Lorna Casselton. Høytidsmøtet etterfølges av festmiddag i Herresalen.

Ved møtet blir følgende utmerkelser og priser delt ut:

  • Minnemedaljen i gull (medalje + diplom)
  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen humaniora, fi nansiert av I. K. Lykkes fond (50.000 + diplom)
  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere innen naturvitenskap, finansiert av I. K. Lykkes fond (50.000 + diplom)
  • Selskabets høyeste utmerkelse, Gunnerusmedaljen (medalje + diplom)

Begrenset adgang – krav om eget adgangskort