Fred. 12. mars kl.15.30 Museumsparken
v/Ordfører Rita Ottervik

På 1890-tallet hadde Trondhjems skøiteklub skøytebane i parken. Her satte Wilhelm Mauseth verdensrekord på 500 m med tiden 46,8 sekunder. To år senere forbedret Peder Østlund rekorden til 46,6 på samme bane. Begge gikk på hjemmebane! Museumsplass ble anlagt av byens nye parkvesen under ledelse av bygartner Trygstad ca 1910. I dag hundre år senere vil parken fremstå i en ny herlig drakt.

Den nye parken har fått utforming inspirert av den gamle parkens slyngete former. Den store plenen er tatt vare på. Flere store trær som omrammet parken er blitt byttet ut med nye trær. Parken har fått en stram ramme i form av en klipt vintergrønn hekk. Inn mot hekken skal det plantes frodige og fargerike staudebed. Leketilbudet i parken har blitt formet etter temaet vitenskap. Lyd og bevegelse er sentralt. Parken har derfor fått en annerledes huske, to store paraboler og en velklingende xylofon i stein.

Gjennom oppgraderingen av parken ønsker Trondheim Kommune å skape en sosial trygg park med plass for ulike brukere og fokus på universell utforming. Et heldig sammentreff var at arbeidet med oppgradering av parken falt sammen med beslutningen om å plassere minnesmerket for DKNVS’ 250 års jubileum i parken. Samtidig har minnesmerket over Cissi Klein fått en ny og god plassering i parken.

Prosjektledelse/planlegging: Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling v/Magnhild Lunde

Anleggsgartner: Pan Landskap AS

Byggeledelse: Trondheim kommune, Trondheim bydrift v/Lars Aune