Søndag 14. mars kl. 11.00
Nidarosdomen

Hovedpersonen bak opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Johan Ernst Gunnerus, kom til Trondheim som biskop i 1758, og i sitt hyrdebrev til stiftets prester informerte han om det selskapet han ville opprette. Det var ikke minst ut fra sin posisjon som biskop han kunne stifte og drive et vitenskapelig selskap her i nord. Gjennom lang tid utgjorde teologene et mye større innslag mellom medlemmene enn i dag, og i alt åtte biskoper har fungert som preses i DKNVS.

Tidene har forandret seg, men i anledning jubileet, inviteres det til festgudstjeneste i Nidarosdomen. Den vil også inneholde innslag av både tekster og musikk fra Gunnerus’ tid.