21.–24. juni
Quality Hotel Augustin

Klimaspørsmålet er utpreget tverrfaglig. Siden DKNVS har til formål “å fremme og formidle vitenskapen” er det naturlig å fremme forskning og offentlig debatt som går på tvers av skillet mellom naturvitenskap og humaniora/samfunnsvitenskap.

Menneske skapt klimaendring er en av vår tids største utfordringer som kan ha betydning for fred og sikkerhet: Effekten av et endret klima, slik som økningen av havnivået, avsmelting av isbreer og isdekket ved polene, økt forekomst av ekstremvær og endringer i nedbørmengden som kan gi opphav både til fl om og til tørke. Disse fysiske virkningene kan øke menneskets sårbarhet overfor naturkreftene, hindre utvikling, ødelegge levevilkår, gi økt helserisiko og derved føre til et stort antall miljøflyktninger.

Konsekvensene kan vise seg å være like ødeleggende som krig. Ut fra et utvidet sikkerhetsbegrep er det ikke urimelig å se klimaendringene som et sikkerhetsproblem. Klimaendringene kan gi opphav til væpnede konflikter og dermed true fred og sikkerhet. Konferansen arrangeres på vegner av DKNVS i regi av forskere ved NTNU og Senter for borgerkrigsforskning, Centre for the Study of Civil War, CSCW, ved Institutt for fredsforskning (PRIO), prof. Nils Petter Gleditsch, prof. Ola Listhaug og prof. Ragnar Torvik.

Mer info om arrangementet: http://climsec.prio.no/